Koliko je važno korisniku prenijeti informaciju, toliko je važan i način na koji je sama informacija vizualno oblikovana i popraćena. Bitno nam je učiniti Vas prepoznatljivima, upečatljivima i jedinstvenima, a istovremeno i vizualno privlačnima. Upravo tu “nastupa” grafički dizajn, neizostavni element koji oblikuje informaciju i daje joj ljepšu formu i novi izgled.

Kako bi realizirali Vaše zahtjeve i ideje te izradili kreativu koja prati Vaše potrebe, usluge grafičkog dizajna dijelimo u dvije kategorije:

  • Dizajn vizualnog identiteta Vaše firme, što podrazumijeva osmišljavanje: logotipa, tipografije, boje, predlošci i dr.
  • Grafička priprema materijala za print: brošure, plakati, baneri, itd.

Za Vas osmisliti ćemo i kreirati kompletan vizualni identitet Vaše firme i dizajn za sve vrste printanih materijala kako bi se Vaši proizvodi i usluge istaknule u očima Vaših klijenata u odnosu na Vašu konkurenciju!


KONTAKTIRAJTE NAS