Internet danas je promijenio način komunikacije između poslovnih subjekata i njihovih sadašnjih i budućih klijenata. Društvene mreže su postale jedan od najlakšeg puta za stvaranje lojalnosti kod kupaca i najmoćnijeg alata za osvajanje novih. Autoritet na društvenim mrežama je vjerojatno među najbitinijim stavkama na internetu - kako bi unaprijedili Vaše poslovanje morate biti prisutni na internetu, ažurni, aktivni i pristupačni.

Social media marketing je drugi naziv za upravljanje društvenim mrežama. Uključuje nekoliko različitih društvenih mreža poput Facebook, Youtbe, Google+, Twittera i drugih. Ispravnim upravljanjem, one mogu postati značajan prodajni kanal. Riječ je o najjeftinijem obliku oglašavanja i stvaranja trajne veze s kupcima.

Kako izgleda Social media marketing kod nas?


Dogovor oko ciljava

Želimo čuvati sve o vašem poslovanju, vašoj viziji i željama. Izraditi ćemo ponudu i marketinšku strategiju nastup na drštvenim mrežama i dostaviti na uvid.

Istraživanje

Provesti ćemo analizu vašeg poslovanja, tržišta i potražnje, te konkurencije i potencijalnih prilika. Na temelju toga, kreirati ćemo kompletnu kampanju.

Implementacija

Ako vam se naš prijedlog vođenja drštvenih mreža svidi, aktivno krećemo sa implementacijom kampanje i plasiranja oglasa na dogovorene kanale promocije.

Monitoring i optimizacija

Čuvamo vašu kampanju! Svakodnevno je pratimo, brinemo se da ROI bude najveći mogući, tražimo prilike i optimiziramo u skladu s kretanjem na tržištu.

Izvješaj o uspješnosti (analitika)

Na kraju svakog mjeseca kreiramo izvještaj kako bi imali uvid u kampanju, kretanje tržišta te troškonik.Imajte potpuni uvid u kampanju na držtvenim mrežama.


Marketing društvenih mreža je nužnost savremenog poslovanja.

Svrha social media marketinga nije reklama već dvosmjerna komunikacija između branda (firme) i internet posjetioca. Putem SMM-a šaljete svoju poruku o novostima, najavama, promocijama. Mogućnosti su nebrojene, od poslovne komunikacije do objavljivanja novosti i akcija putem društvenih mreža. Na taj način se može ne samo povećati prodaja, već vrlo jednostavno stvoriti i lojalnost kod postojećih kupaca.

KONTAKTIRAJTE NAS